Cena 1 zabiegu w PLN 
HYDROTERAPIA   
kąpiel mineralna 38,00
kapiel co2 28,00
masaż wirowy częściowy 30,00
nebulizacje indywidualne 18,00
inhalacje zbiorowe 16,00
inhalacje ultradźwiękowe 18,00
masaż podwodny 36,00
bicz szkocki 36,00
kąpiel perełkowa z ozonem 32,00
hydromasaż strumieniowy 35,00
kąpiel solankowa częściowa 32,00
kąpiel zmiennocieplna 24,00
kąpiel borowinowa  38,00
   
 FIZYKOTERAPIA  
fala uderzeniowa - 1 okolica 60,00
prądy Tens 20,00
diadynamik 18,00
galwanizacja 18,00 
kąpiel elektryczno-wodna(wstępująca/zstępująca) 22,00 
interdyn 20,00 
ultradźwięki 23,00 
jonoforeza 18,00 
jonoforeze borowinowa 23,00 
prądy Kotza 20,00
prądy Traberta 20,00
pole magnetyczne niskiej częstotliwości  23,00
elektrostymulacja 18,00 
krioterapia 18,00
krioterapia ogólnoustrojowa 60,00
krioterapia ogólnoustrojowa - karnet min. 10 zab. 540,00
kapsuła kwasowęglowa sucha 23,00
kriożelki 14,00
   
MASAŻE  
masaż ręczny częściowy 34,00
fotel wibracyjny 20,00
masa z widny przyrządowy 23,00
masaż uciskowy ręki - BOA 20,00
suchy masaż wodny 34,00
   
CIEPŁOLECZNICTWO  
borowina zawijana 60,00
borowinowe okłady częściowe 48,00 
   
ŚWIATŁOLECZNICTWO  
laser 22,00
laser wysokoenergetyczny 36,00
naświetlanie promieniami IR/UV 17,00
   
KINEZYTERAPIA  
ćwiczenia indywidualna 23,00
gimnastyka zbiorowa 18,00
ćwiczenia indywidualne specjalisyczne - PNF 30 min 53,00
ćwiczenia ind. spec. - McKenzie: 1-sze spotkanie/kolejne 70,00/35,00
kinezjotaping - kręgosłup/kończyny  49,00/44,00


Zastrzega się możliwość zmiany cen

 

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Image